Automatyka

Projektowanie i wykonawstwo systemów zarządzania budynkiem BMS (Building Managment Systems).

Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących na obiekcie. System automatyki budynkowej spaja wszystkie systemy w jedną całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem. System kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o awariach i umożliwia zmianę parametrów z jednego miejsca. System udostępnia zazwyczaj interfejs graficzny, który w czytelny sposób pozwala na podgląd parametrów pracy oraz zmianę wartości nastawionych parametrów.

WAGO-Logo.jpg