Systemy p.poż

Projektujemy systemy sygnalizacji pożarowej modułowo, co ułatwia ich adaptację do różnych zadań. Uniwersalność modułów pozwala nam na szybką i łatwą budowę centrali zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klienta. Dzięki zastosowaniu systemów modułowych rozbudowa systemu nie wymaga dużych nakładów finansowych. Używamy wielu rodzajów czujek m.in. optyczne, temperaturowe i jonizacyjne, dzięki czemu Nasze systemy systemy przeciwpożarowe szybko i dokładnie lokalizują pożar.

Urządzenia sygnalizacji pożarowej służą do wykrywania pożarów w bardzo wczesnej fazie ich powstawania. Dodatkowo pozwalają na integrację z innymi instalacjami technicznymi związanymi z bezpieczeństwem pożarowym obiektu np. otwarcie dróg ewakuacyjnych, włączenie systemów oddymiania oraz zdalną informację najbliższej jednostki Straży pożarnej.

Zajmujemy się dystrybucją produktów następujących firm:

ppoz.jpg