Alarmy Systemy alarmowe Kielce

W skład systemu alarmowego wchodzą:

centrala

czujki

sygnalizator

zasilanie z akumulatorem