Nagłośnienia

Najnowsze technologie dla przemysłu i dla domu.

 

- Niewidzialne głośniki o pełnym paśmie przenoszenia dźwięku.

- Nagłośnienia konferencyjne

- Nagłośnienia radiowęzłowe

- Nowoczesne rozwiązania w systemach audio Airplay (  strumień plików mp3, wav, alac, flac )

art_schemat_ak.jpg